Aangeleerd of aangeboren

Aangeboren gedrag wordt ook wel instinct genoemd. Je hebt het dan over gedrag dat vrij automatisch wordt uitgevoerd en waar geen leerproces aan te pas komt. In natuurlijke omstandigheden zijn instinctieve handelingen meestal zeer doelmatig

Naast het aangeboren gedrag doet een dier ook ervaringen op: het leert. Dieren oefenen en proberen en hierdoor leren ze zichzelf iets. Dit word ook wel aangeleerd gedrag genoemd.

De aanleg voor dit leergedrag is wel erfelijk bepaald. Het is daarom afhankelijk van de diersoort of hij veel of weinig kan leren.

Intelligentie

Door onderzoek weten we, dat gorilla’s zeer intelligente dieren zijn. Zo kunnen zij verschillende vaardigheden leren van de oudere dieren of van de mens. Gorilla’s kunnen informatie zodanig verwerken, dat ze zich aan nieuwe situaties aanpassen.