In het wild

Gedrag dat onderdanig dier vertoont na dreiggedrag van een dominanter dier. Dit gedrag  bestaat vaak uit het likken of vlooien van het dominante dier. Als een dier verzoeningsgedrag vertoont vraagt het om acceptatie of om sociale banden te versterken.

Een territorium is belangrijk om eten te vinden of jongen groot te brengen en moet daarom verdedigd worden tegen indringers van dezelfde soort. Dieren vertonen daarom territoriaal gedrag. Dit houdt in dat het terrein wordt afgebakend, dat de grenzen worden verdedigd en dat indringers worden aangevallen.

Diersoorten die in groepen leven, hebben een sociale levenswijze en vertonen sociaal gedrag. Sociaal gedrag is het gedrag van soortgenoten tegenover elkaar.