Hoe leren dieren?

Net als mensen kunnen dieren leren, maar elke diersoort leert anders. Een leeuw leert andere dingen dan een gazelle. Door iets te leren kunnen dieren zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden in hun omgeving. Koppel de gedragingen uit het logboek aan het juiste leerproces. Schrijf de juiste woorden bij de cijfers. 

Wanneer dieren iets alleen leren in een bepaalde, korte periode in hun leven (de gevoelige periode). Daarna zal het dier de geleerde handeling niet meer vergeten.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan jonge vogels, die gedurende de eerste weken na geboorte hun moederfiguur inprenten en daar vervolgens niet meer van af wijken.

In een onbekende situatie of omgeving wordt de oplossing voor een probleem gevonden door vroeger opgedane ervaringen te combineren.

Een bepaalde reactie op een prikkel wordt afgeleerd bij herhaling van die prikkel.

Conditionering is een verzamelnaam voor de manier waarop dieren leren zich aan te passen aan hun omgeving. Bij conditionering toon je bepaald gedrag nadat je bent blootgesteld aan een bepaalde prikkel. Het komt erop neer dat je twee zaken met elkaar kan associëren. Wanneer het baasje zijn of haar schoenen aantrekt, weet de hond vaak dat hij of zij wordt uitgelaten. Vaak wordt dit aangeleerd doormiddel van een beloning.

Is het leren door het gedrag van soortgenoten na te doen.

Is proefondervindelijk leren: leren door de ervaringen die worden opgedaan bij het uitvoeren van bepaald gedrag.

Nee, je kunt ze niet aaien…!
  • Oog in oog met de leeuw in GaiaZOO
  • Deze beelden zie je normaal maar één keer…
  • Up close & personal met de Koning der dieren!