Luide lynxen

Gedrag waarbij een dier zich zo groot en indrukwekkend mogelijk maakt tegenover soortgenoten of een dreiging. De dieren imponeren elkaar om zo een echt conflict (gevecht)  te voorkomen. Voorbeeld: Brulapen houden ‘brulgevechten’ met andere groepen.

Is een voorbeeld van conflictgedrag. Hierbij komen de gedragssystemen die binnen het dier in conflict zijn, niet naar buiten. Het dier doet daardoor plotseling iets totaal anders, iets wat eigenlijk ‘nergens op slaat’. 

Voorbeeld: Twee vogels vechten om een territorium , tijdens het gevecht begint één vogels plots zijn veren te poetsen.

Is een voorbeeld van gedrag dat een functie heeft bij het vaststellen van een rangorde binnen een groep. Een gedrag dat het onderdanig dier vertoont na dreig gedrag van een dominanter dier. Bij bavianen ‘presenteert’ het ondergeschikte dier zijn of haar achterste aan het dominante mannetje. Het presenteren van het achterste is een signaal dat ervoor zorgt dat de agressie van het dreigende dier afneemt.